TJÄNSTER

PROJEKTERING

Elprojektör, Projekterar el- och teleinstallationer, ljusdesign, brandlarm, CCTV, inbrottslarm,  styr, övervakning och mer

BESIKTNING

Besiktning av general- och totalentreprenader rörande el- och telesystem.

PROJEKTLEDNING

Leda och samordna projekt tillsammans med dess aktörer.

ELPROJEKTERING

FÅ DET ATT FUNGERA FÖRSTA GÅNGEN

 

DINPROJ ERBJUDER ÄVEN

  • Utredningar; förstudier, behovsanalys, systemval.

  • Kalkyler; utförande- och budgetkalkyl.

  • Upprätta systemhandlingar.

  • Projektera el- och teleinstallationer, ljusdesign, brandlarm, passagekontroll, CCTV, inbrottslarm, samt styr och övervakning.

  • Entreprenadupphandlingar, hjälper Beställaren välja ut rätt entreprenör.

  • Projektledning, installationssamordning.

  • El och telebesiktning entreprenader.

  • Dokumentation, tillhandahålla och förmedlad.

  • Arkivera relationshandlingar.

  • Elprojektering, elkonsult med kontor i Bollnäs, Upplandsväsby och Enskede

 

OM OSS

Dinproj AB är ett el- och telekonsultföretag med lång och gedigen erfarenhet. Företaget grundades 2005 och har kontor i Bollnäs, Upplands Väsby och Enskede.

Dinproj AB strävar efter att ha en blandning av kunder inom fastigheter för kontor, industri, myndigheter, landsting och kommersiella lokaler samt el- och byggentreprenörer. Uppdragen utförs i huvudsak i regioner som södra Norrland och Stockholm.​

Genom ett nätverk av fristående konsultföretag inom olika kompetensområden kan vi även erbjuda våra tjänster inom projekt som ligger utanför företagets ordinarie verksamhet.

KVALITÉ & MILJÖ

För att säkra höga krav på kvalitet av alla uppdrag, och värna vår miljö, har Dinproj AB antagit en kvalitets- och miljöpolicy, som skall genomsyra de projekt företaget engageras i. 

I samråd med beställaren väljs materiel, som avger minsta mängd miljöskadliga ämnen i materielens hela livslängd. 

Vi arbetar med hjälp av ett kvalitets- och miljöledningssystem, som är likvärdig med kraven i SS-EN ISO 9001:2015 och miljö SS-EN ISO 14001:2015 samt AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)

 

KONTAKT

 

Kjell Öberg

Dinproj AB

070 365 20 25

Kjell.Oberg@dinproj.se

BILD SAKNAS

 

Peter Erlandsson​

P.E projektering AB 

076 788 66 44

peter@p-projekt.se

© 2019 Dinproj AB