top of page

ELPROJEKTERING

FÅ DET ATT FUNGERA FÖRSTA GÅNGEN

SERVICES
Teknikernas arbete

TJÄNSTER

PROJEKTERING

Projektering rörande,  elprojektering, elinstallationer, teleinstallationer, ljusdesign, brandlarm, CCTV, inbrottslarm,  styr, övervakning och mer

BESIKTNING

Besiktning av generalentreprenad och totalentreprenad rörande elsystem och telesystem.

PROJEKTLEDNING

Leda och samordna projekt tillsammans med dess aktörer i Bollnäs, Hälsingland, Upplands Väsby, Enskede och Stockholm.

DINPROJ ERBJUDER

  • Utredningar; förstudier, behovsanalys, systemval för Elsystem och Telesystem.

  • Kalkyler; utförande - och budgetkalkyl.

  • Upprätta systemhandlingar.

  • Projektera elinstallation, teleinstallationer, ljusdesign, brandlarm, passagekontroll, CCTV, inbrottslarm, samt styr och övervakning.

  • Entreprenadupphandlingar, hjälper Beställaren välja ut bra och erfarna entreprenör.

  • Projektledning, installationssamordning i Hälsingland och Stockholm.

  • Elbesiktning, telebesiktning, entreprenader, totalentreprenad, generalentreprenad och utförandeentreprenad.

  • Tillhandahålla och förmedla dokumentation av elsystem och telesystem.

  • Arkivera relationshandlingar.

  • Elprojektering, elkonsult med kontor i Bollnäs, Upplands Väsby, Enskede och Stockholm.

ABOUT US

OM OSS

Dinproj AB är ett elkonsult och telekonsultföretag med lång och gedigen erfarenhet. Företaget grundades 2005 och har kontor i Bollnäs, Upplands Väsby och Enskede.

Dinproj AB strävar efter att ha en blandning av kunder inom fastigheter för kontor, industri, myndigheter, landsting och kommersiella lokaler samt el- och byggentreprenörer. Uppdragen utförs i huvudsak i regioner som södra Norrland och Stockholm.​

Genom ett nätverk av fristående konsultföretag inom olika kompetensområden kan vi även erbjuda våra tjänster inom projekt som ligger utanför företagets ordinarie verksamhet.

KVALITÉ & MILJÖ

För att säkra höga krav på kvalitet av alla uppdrag, och värna vår miljö, har Dinproj AB antagit en kvalitets- och miljöpolicy, som skall genomsyra de projekt företaget engageras i. 

I samråd med beställaren väljs materiel, som avger minsta mängd miljöskadliga ämnen i materielens hela livslängd. 

Vi arbetar med hjälp av ett kvalitets- och miljöledningssystem, som är likvärdig med kraven i ISO 9001 och miljö ISO 14001 samt
AFS2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)

KONTAKT

 

Kjell Öberg

Elkonsult / Elprojektör

Dinproj AB

070 365 20 25

kjell.oberg@dinproj.se

BILD SAKNAS

 

Peter Erlandsson​

P.E projektering AB 

076 788 66 44

peter@p-projekt.se

CONTACT
bottom of page